Company Slogan
Business Solutions

• مقاله های کنفرانسی

1. نگرشي نو به انتخاب افراد و اعمال عملگرها در الگوريتم هاي ژنتيكي، (همراه با سید حسام الدین ذگردی)، نخستين كنفرانس ملي مهندسي صنايع، ایران-تهران، 1380،
2. مدیریت و اندازه گیری سرمايه انساني، كنفرانس توسعه منابع انساني، ایران-تهران، 1382
3. طوفان ذهني فراكير سازماني: تركيبي از طوفان ذهني, نظام پيشنهادات و فن آوري اطلاعات، (همراه با مژگان آذرخش)، چهارمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادات، ایران-تهران، 1382،
4. بهره وری سرمایه در صنعت برق، مورد کاوی: صنعت برق امریکا، ژاپن، و آلمان، پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق، ایران-تهران، 1383،
5. حل مساله زمان بندي خدمه راه آهن به كمك روش بهينه يابي كلني مورچگان، (همراه با محمد مهدي سپهري، محمدرضا نجمي)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، ایران-تهران، 1383،
6. A nonparametric GA for Loop Layout Problem, (with S.H.Zegordi), International Industrial Engineering Conference, Iran-Tehran, 2004
7. بررسی دلایل شکست پروژه های فناوری اطلاعات در سازمان ها، (همراه با معصومه نوروزی)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، ایران-تهران، 1384
8. A Grouping Genetic Algorithm for the Fuzzy Assembly Line Balancing Problem, International Congress on Manufacturing Engineering, Iran-Tehran, 2005
9. Analysis of Human Resource Development for Information Technology and E-Commerce in Iran, (with M. K. Sameni), Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, TURKEY-Istanbul, 2006
10. شبیه سازی زنجیره تامین با استفاده از عامل های هوشمند، (همراه با فرهاد اعتباری، مصطفی عابد زاده)، دومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، ایران-تهران، 1385
11. بهبود الگوريتم هاي ابتكاري مساله جذب زميني تاخيرات پرواز، (همراه با عمار جلالی منش)، پنجمین كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، ایران-تهران، 1386
12. شناسایی و مستند سازی رخدادهای ریسکی در زنجیره تامین: مورد کاوی شرکت پخش رازی، (همراه با مهدی بیات)، نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک، ایران-تهران، 1386
13. A New web Presentation Algorithm for Innovative Product in Small Firms, (with Ali Anvari), Second International Conference on Information and communication Technology Management, Iran-Tehran, 2006
14. Skills Brokerage Performance Measurement through BSC, (with Arman Kaldi), IEEE 10th International Conference on Computer and Information Technology, BANGLADESH, 2007
15. A New Approach on B2B Data Sharing, (with Hamidreza Amouzega, Anahita Naghilouye Hidajy), IADIS International Conference e-Commmerce, Portugal, 2007
16. A Chemical-Based conceptual Model for Trust Formation Process in Electronic Commerce, (with Arash Barfar), IADIS International Conference e-Commmerce, Portugal, 2007
17. بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین: زنجیره تامین به عنوان یک سازمان ماتریسی، (همراه با علی انواری)، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران-تهران، 1386
18. شناسایی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش تبلیغات موبایل در ایران، (همراه با محمد ربیعی)، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران-تهران، 1387
19. Designing X control chart using DEA approach, (with Shervin Asadzadeh), International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, Hong Kong, 2008
20. Application of Differential Evolution for a Single-Item Resource-Constrained Aggregate Production Planning Problem, (with Maryam Mohajery), International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, Hong Kong, 2008
21. اولویت بندی و تحلیل عوامل درون‌سازمانی موثر بر پذیرش کسب و کار الکترونیکی در SMEهای ایران، (همراه با مهتا خادم ثامنی)، همایش ملی فناوری اطلاعات، ایران- مشهد، 1387
22. KMS Adoption in Organizations, (with A. Kaldi, A. Aghaie), IEEE, IEEM Conference, Singapore, 2008
23. Barriers to e-HRM Adoption, (with A. Kaldi), 3rd International Conference on Electronic Commerce, Iran-Isfahan, 2008
24. انتخاب متودولوژی مناسب SOA برای حمل و نقل دریایی ایران، (همراه با رحمان منفرد، مجید تهرانی)، سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی، ایران- اصفهان، 1387
25. رویکرد ارزش آفرینی برای آمادگی الکترونیکی در سطح ملی، (همراه با الهام ضیایی پور)، سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی، ایران- اصفهان، 1387
26. A Framework for Distributed Market Place Based on Intelligent Software Agents and Semantic Web Services, (with Ali Khalili, Ali Habibi adrabadi), IEEE Congress on Services Part II, USA- Hawaii, 2008
27. A model for National E-readiness Assessment Based on System Approach, (with E.Ziaei Pour, A. Taghizadeh, A.Mohamadian), Sixth International Conference on Information Technology: New Generations, USA, 2009
28. آموزش مهندسی با رویکرد ارزش آفرینی، همايش ملي خلاقيت و نوآوري در آموزش مهندسي، ایران – رشت، 1387
29. نقش ASP در زنجيره ارزش مدل هاي كسب و كار اينترنتي، (همراه با علي كورانلو)، اولین کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم افزار، ایران – لاهیجان، 1387
30. Integrated Inventory Model With Fuzzy Order, (with Mona Ahmadi Rad), International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, Hong Kong, 2009
31. E-business Adoption in Iranian Small and Medium Enterprises, (with Mahta K.Sameni), Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, USA- Oregon, 2009
32. تبیین جایگاه مدیریت الکترونیکی منابع انسانی به کمک نقشه های مفهومی، (همراه با آرمان کلدی)، کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی، ایران- تهران، 1388
33. شناسایی و اولویت بندی عوامل پذیرش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی، (همراه با آرمان کلدی)، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران- تهران، 1388
34. Concept Maps as a Basis for e-HRM Deployment in Organizations, (with Behrooz Dorri, Arman Kaldi), Iranian Knowledge Management Conference, Tehran-IRAN, 2010
35. کاربردی نقش فناوری اطلاعات در ساخت و تولید، کنفرانس مدیریت تولید و عملیات با رویکرد کاربردی، ایران- تهران، 1389
36. مدل های کسب و کار، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، ایران- تهران، 1389
37. Adaptive Modeling of User’s Preferences in Multiagent, (with M.A.Rigi), IEEE Conference, 2010
38. An Integrated Production Inventory Model, (with Mona Ahmadi Rad), Seventh International Industrial Engineering Conference, Iran-Isfihan, 2010
39. ارائه الگوریتمی برای بیشینه کردن حجم معاملات در حراج دوطرفه، (همراه با مجید یزدان)، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران-اصفهان، 1389
40. طراحی یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر تکامل فرهنگی برای حل مساله زمانبندی کارگاه گردش کاری چند هدفه، (همراه با ساسان تقدسی)، سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تهران، ایران، 1389
41. Mixed Integer Modeling for Multiple Objective Permutation Flowshop Scheduling, (with S. Taghadosi), 3rd International Conference of Iranian Operations Research Society, Tehran-IRAN, 2010
42. The AHP Approach for Prioritizing Dimensions of the E-society, (with Elham Ziaeipour, Ayoub Mohammadian, Farzad Bazazan, Alireza, Taghizadeh, Babak Akhgar), IEEE Conference, 2010
43. Supply Chain Coordination With Credit Option Mechanism, (with R. Hasani),3rd International Conference on Mechanical and Electrical Technology Technology (ICMET), China, 2011
44. هماهنگ سازی سیستم کنترل موجودی یک زنجیره تامین دو سطحی با استفاده از مکانیزم خرید اعتباری، (همراه با رضا حسنی)، چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران-رشت، 1390
45. A Non-cooperative Game Theoretic Model for EOQ Model for Items with Imperfect Quality, (with Milad Elyasi and Hassan Jafarzadeh), 5th Int. Conference of the Iranian Society of Operations Research, Tabriz, Iran, 2012