Company Slogan
Business Solutions

به وب سایت شخصی من خوش آمدید.

من عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هستم و در گروه مهندسی صنایع- تولید صنعتی و گروه فناوری اطلاعات در دانشکده مهندسی صنایع، در امور آموزشی و پژوهشی، و به عنوان مشاور و مدرس در حوزه های مختلف صنعت و کسب و کار فعالیت می کنم.

در حال حاضر مدیر کل مرکز آموزش های آزاد و الکترونیکی دانشگاه هم هستم.